Zoek o.b.v. woonoppervlak

tot 20 m²

woonoppervlakte 17,5 m²

woonoppervlakte 18,5 m²

woonoppervlakte 18,26 m²

20 – 30 m²

woonoppervlakte 20,5 m²

woonoppervlakte 20,5 m²

woonoppervlakte 25 m²

woonoppervlakte 25,5 m²

woonoppervlakte 26,7 m²

woonoppervlakte 30 m²

30 – 40 m²

woonoppervlakte 33 m²

woonoppervlakte 35 m²

woonoppervlakte 35 m²

woonoppervlakte 35,9 m²

woonoppervlakte 36,4m²

woonoppervlakte 40m²

40 – 50 m²

woonoppervlakte 45,8 m²

50 – 60 m²

woonoppervlakte 50,7 m²

woonoppervlakte 52 m²

Zelfbouwpakket

 

woonoppervlakte 52,8 m²

woonoppervlakte 55 m²

woonoppervlakte 55,3 m²

zelfbouwkit prefab panelen houtskeletbouw woning 60 m2

woonoppervlakte 60 m²

Zelfbouwpakket

 

60 – 70 m²

70 – 80 m²

woonoppervlakte 71 m²

woonoppervlakte 71,5 m²

Zelfbouwpakket

 

woonoppervlakte 73 m²

woonoppervlakte 75 m²

woonoppervlakte 76,8 m²

woonoppervlakte 78 m²

80 – 90 m²

woonoppervlakte 90 m²

woonoppervlakte 90 m²

woonoppervlakte 89 m²

woonoppervlakte 93 m²

woonoppervlakte 96 m²

90 – 100 m²

woonoppervlakte 90 m²

woonoppervlakte 93 m²

woonoppervlakte 97,3 m²

Zelfbouwpakket

 

woonoppervlakte 100 m²

woonoppervlakte 100 m²

Zelfbouwpakket

 

100 – 120 m²

woonoppervlakte 108 m²

Zelfbouwpakket

 

woonoppervlakte 113,2 m²

Zelfbouwpakket

 

woonoppervlakte 120 m²

120 – 140 m²

woonoppervlakte 124m²

woonoppervlakte 126 m²

Zelfbouwpakket

 

140 m² en >

woonoppervlakte 154 m²

woonoppervlakte 264 m²

Zelfbouwpakket