Prefab houtskeletbouw

Wat verstaan we onder een PREFAB-woning?

Ook wel geprefabriceerde woning genoemd?

Wand-, vloer- en dak- elementen in fabriek gemaakt

Prefab of wel prefabricatie bouw is een steeds meer voorkomende wijze van bouwen.

Een prefab woning is een vrijwel kant-en-klare woning waarvan de grootste bouwonderdelen al in de fabriek zijn gebouwd. Van de woning is een soort bouwpakket gemaakt welke bestaat uit grote elementen.

In de praktijk komt het erop neer dat er eerst een fundering op de bouwplaats wordt gemaakt.

Wanneer de fundering gereed is, komt er een grote vrachtwagen met de wand-, vloer- en dak- elementen naar de bouwplaats.. Daar worden de delen met behulp van een grote kraan op hun plaats getakeld en met elkaar verbonden.

Een veel voorkomend misverstand over PREFAB…

Vaak wordt gedacht dat een prefabwoning zo’n standaard catalogus woning is. Nou, nee dus!

Wanneer we het hebben over prefab, hebben we het eigenlijk over een bouwmethode.

Een methode waarbij de woning grotendeels in de vorm van panelen in de fabriek is gemaakt en daardoor heel snel op de bouwplaats in elkaar gezet kan worden.

Zeker, u kunt voor een bestaand model uit een catalogus gaan, maar is het niet veel leuker om een woning te ontwerpen naar uw smaak en uw behoeftes?

Een geprefabriceerde woning heeft vooral veel VOORDELEN t.o.v. de traditionele bouwmethodes.

Deze bouwwijze is er met name voor bedoeld om zaken als de invloed van het weer op de bouwtijd (denk aan vorstverlet tijdens de bouw) en werkomstandigheden te verbeteren.

Hierdoor wordt de totale doorlooptijd van het project en daarmee de bouwkosten zo laag mogelijk gehouden.

Omdat de werkomstandigheden in de fabriek optimaal zijn, is er alle aandacht voor een optimale kwaliteit en afwerking van de elementen. Daarnaast kan er veel efficiënter gewerkt worden qua manuren en materiaal. Uiteraard is dit ook weer gunstig voor de prijs.

Er ontstaat vrijwel geen afval tijdens de prefabricage en wat er wel is wordt hergebruikt dus ook dit is gunstig voor het milieu.

De woning staat snel

Door deze manier van bouwen is de werkelijke bouw tijd op de bouwlocatie soms maar een paar dagen.

Maar… dan nog veel werk aan de binnenkant

Het huis staat er al snel, maar dat wil niet zeggen dat de woning dan ook klaar is. Er zijn doorgaans nog enkele weken nodig om aan de binnenkant van de woning alle panelen te verbinden, leidingen aan te leggen c.q. te verbinden. Daarna moeten de installaties nog worden geplaatst, de vloeren gelegd, keuken en badkamer geïnstalleerd…etc.

Het weer is dan echter niet meer van invloed op de bouw, dus er kan in principe zonder onderbrekingen  doorgewerkt worden.

Prodecure prefab hout skeletbouw

De manier van werken via Wonen in Hout bv gaat iets anders dan bij de conventionele manier van bouwen.

Wonen in Hout is geen aannemingsbedrijf maar een commissionair agent en wij leveren derhalve woningen van derden die allen zo hun eigen manier van bouwen hebben die niet altijd overeenkomt met de standaard bouw in Nederland.

Hieronder daarom een schematisch overzicht van het volledige verloop van  het proces opdat niet onnodig kosten worden gemaakt.

 • U komt bij ons met een idee voor een woning (kostenloos)
 • Op basis van een schetsontwerp met plattegronden en aanzichten met alle maten wordt door Wonen in Hout bv een eerste prijsopgave gemaakt. (kostenloos) 2-4 weken
 • Indien deze prijsopgave binnen uw budget valt en u een omgevingsvergunning wilt gaan aanvragen, moeten er technische tekeningen worden gemaakt door de leverancier (na betaling van kosten die later bij de definitieve opdracht worden verrekend)   4 weken
 • Deze tekeningen moeten naar de Nederlandse architect en engineers zodat deze kunnen worden verwerkt t.b.v. de aanmaak van de stukken voor de aanvraag omgevingsvergunning.  4 weken
 • Indien de aanvraag OV is goedgekeurd kan een overeenkomst worden getekend en de opdracht tot aanmaak van de woning worden verstrekt 6-8 weken
 • Aanmaak prefab panelen in de fabriek    12 weken

In deze zelfde tijd kan de fundering worden aangelegd en de hele bouw worden voorbereid.

 • Levering van project op bouwplaats    1 week
 • Opbouw woning   3-6 weken

Totale tijdsspanne vanaf  32 weken

Uiteraard zijn dit allemaal indicaties, de onderlinge termijnen (met name in 1 t/m 5) kunnen door omstandigheden verschillen waardoor het hele proces langer of korter kan duren.

Ruimte op bouwplaats noodzakelijk

Voorwaarde voor een prefab woning is wel dat er voldoende ruimte is om met de toeleverende vrachtauto’s en de kraan op de bouwplaats te kunnen komen.

Dus…

Voordelen prefab woningen

 • snelle manier van bouwen, dus gunstige prijs
 • elk onderdeel onder ideale omstandigheden gemaakt
 • alle aandacht voor zorgvuldige afwerking
 • optimale isolatie, dus energiezuinig
 • duurzame manier van bouwen; minder afval tijdens fabricage  en hergebruik van resterende afval
 • geen/minder last van slechte weersomstandigheden

Nadelen prefab woning

Eigenlijk zijn er geen echte nadelen van een prefab woning. Misschien dat deze vorm van bouwen zich wellicht minder leent om een woning met een klassieke uitstraling te bouwen.

Wij werken momenteel met een 2-tal bedrijven die PREFAB-woningen maken:

OSTBY

Dit is is een gerenommeerd bedrijf dat in 2005 is opgericht en ingericht volgens de Zweedse principes wat betreft productie en design.

Een deel van de productie wordt gedaan in Zweden en een deel in Noorwegen. Het hoofdkantoor zit in Letland. Lees meer over OSTBY op hun eigen site.

Bezoek onze pagina over OSTBY
Breng een bezoek website van OSTBY

Purlive

Purlive is een bedrijf uit Tsjechië dat sterk isolerende PUR-panelen produceert; Dit is dus GEEN houtbouw en daarom gaan we hier op deze pagina ook niet op. (lees meer over Purlive)

Wanneer kiezen voor welk bedrijf?

Wij hebben goede verstandhoudingen en ervaringen met beide bedrijven.
Qua snelheid van bouwen, prijs en isolatiewaarde zijn de woningen van beiden nagenoeg gelijk. Zelfs de uitstraling van beide methodes kan vrijwel identiek zijn. De keuze voor één van beide bedrijven kan echter van andere aspecten afhangen.

Is voor U vooral het ecologische aspect van de woning van belang, maar vindt u een geheel houten woning (houtstapelbouw) wat teveel van het goede, dan kunt het beste kiezen voor een houtskeletbouw woning zoals OSTBY die bouwt.

Is voor u het ecologische aspect van onderschikt belang, maar een maximale binnenruimte in uw woning des te meer, dan ligt de keuze voor Purlive voor de hand.

De wanden van Purlive zijn geisoleerd met een hardschuim. Niet zo ecologisch dus, echter wel met een enorme isolatiewaarde en duurzaamheid.

Bijkomend voordeel van dit isolatiemateriaal is dat de wanden veel dunner kunnen zijn dan bij een houtskeletbouw-woning met dezelfde isolatiewaarde.

Merk je niets van in het gebruik en in je stookkosten, maar scheelt wel wat qua binnenruimte in de woning. En als je woning al niet al te groot is, dan kan dat een punt van belang zijn.

Bezoek onze pagina over Purlive
Breng een bezoek aan de website van Purlive
 

Samenwerken met ons

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden om zelf een houten huis te (laten) bouwen? Mail ons dan.