Privacy statement en cookies

De houdstermaatschappij van de website Woneninhout.nl, Wonen in Hout BV, hierna verder te noemen WIH, legt in het kader van de door haar geleverde gepubliceerde dienstverlening in de vorm van de website Woneninhout.nl, gegevens van u vast. Middels dit privacy statement informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens door WIH.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?
WIH verwerkt uw gegevens voor verschillende doeleinden zoals het aanbieden van informatie, het voldoen aan wettelijke bepalingen en voor (statistisch) onderzoek naar het gebruik van onze website, ter verbetering van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt ten behoeve van marketingactiviteiten van welke onderneming dan ook. Soms heeft WIH bijzondere- en vertrouwelijke gegevens van u nodig. Zo kan het bij sommige overeenkomsten, noodzakelijk zijn om te vragen naar historische klantdata.

Telefoongesprekken
Telefoongesprekken worden niet door WIH vastgelegd of bewaard.

Bescherming
WIH heeft passende maatregelen genomen om de website te beveiligen en om misbruik te voorkomen.

Persoonsgegevens van bezoekers worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. De webpagina’s waar bezoekers persoonsgegevens invullen zijn beveiligd middels het SSL-certificaat. WIH houdt zich in alle gevallen aan de voorschriften van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Voor WIH geldt geen aanvullende Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Alle personen die kennis kunnen nemen van de door WIH vastgelegde gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding van deze informatie.

Uw rechten
Indien u wilt, kunt u ons laten weten dat uw persoonsgegevens niet gebruikt mogen worden voor marketingactiviteiten of, kunt u de verleende toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres intrekken. Wilt u weten welke gegevens van u zijn vastgelegd, bijvoorbeeld om te controleren of deze gegevens juist zijn, of wilt u een wijziging doorgeven?

Stuurt u dan een brief, te samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar: Wonen in Hout BV, Steenhoffstraat 49, 3764 BJ Soest. WIH stuurt u dan binnen een week een overzicht, dan wel een bevestiging van de wijziging toe.

Gebruik van cookies
WIH maakt op haar websites gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. In ons Cookiestatement leest u alles over het gebruik van cookies door WIH.

Facebook, LinkedIN, Pintrest en Twitter
WIH maakt gebruik van sociale netwerken als Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter. Als iemand informatie deelt via een sociaal netwerk, dan heeft WIH daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook, Instagram, LinkedIn of van Twitter na om te zien welke gegevens worden verzameld en hoe die gegevens worden gebruikt.

Verwijdering van cookies
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser, of op deze pagina.

Verstrekking van gegevens aan derden
Verstrekking van gegevens aan derden vindt plaats indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening door WIH of indien de wet of regelgeving dat vereist. WIH kan bij de verwerking van persoonsgegevens gebruik maken van de diensten van derden Deze derde treedt daarbij op als “bewerker” in opdracht- en onder verantwoordelijkheid van WIH.

 

WIH sluit een bewerkersovereenkomst met bewerkers en zorgt ervoor dat de bewerkers technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen ter bescherming van persoonsgegevens. In de bewerkersovereenkomst is vastgelegd dat persoonsgegevens voor geen ander doel verwerkt zullen worden dan de uitvoering van de bewerkersovereenkomst met WIH.

Verstrekking van gegevens aan derden
Verstrekking van gegevens aan derden vindt plaats indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening door WIH. WIH kan bij de verwerking van persoonsgegevens gebruik maken van de diensten van derden, waaronder haar marketing communicatiepartner Tomeloos BV. Deze derde treedt daarbij op als “bewerker” in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van WIH. 

WIH sluit een bewerkersovereenkomst met bewerkers en draagt zorg dat de bewerkers technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen ter bescherming van persoonsgegevens. In de bewerkersovereenkomst is vastgelegd dat persoonsgegevens voor geen ander doel verwerkt zullen worden dan voor de uitvoering van de bewerkersovereenkomst met WIH.

Meldplicht datalekken
Met ingang van 1 januari 2016 geldt een meldplicht voor datalekken door een wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Bedrijven die persoonsgegevens verwerken, zoals WIH, moeten datalekken melden aan Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: Wonen in Hout BV, Steenhoffstraat 49, 3764 BJ Soest.

Wijzigingen
WIH behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen of diensten. Indien u denkt dat u gevoelige informatie deelt adviseren wij u het privacy statement met enige regelmaat te raadplegen.

Privacy statement Wonen in Hout
WIH verwerkt geen persoonsgegevens of contactgegevens ten behoeve van marketingactiviteiten. WIH verwerkt wel de bedrijfsgegevens van alle ondernemingen met een Kamer van Koophandel inschrijving waar zij zaken mee doet. WIH voert een jaarlijkse update uit op basis van een opgave van de Kamer van Koophandel.

 

 

Samenwerken met ons

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden om zelf een houten huis te (laten) bouwen? Mail ons dan.