© Copyright Woneninhout.nl 2021.

Alle rechten voorbehouden. All rights reserved.

 

Tenzij anders vermeld, berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, prijzen, tekeningen, etc.) die u op deze website Wonen in hout.nl en alle onderliggende pagina’s aantreft, bij de Besloten Vennootschap Wonen in Hout en de aan haar gelieerde ondernemingen alsmede aan de ondernemingen die zijn verbonden of gelicenceerd zijn aan Woneninhout.nl.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere websites, digitale platformen in welke vorm dan ook, zoals Facebook, Instagram, Pinterest, e.d., verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Wonen in Hout BV of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright Wonen in Hout BV”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander (bouw)werk of publicatie in welk medium dan ook.

Wonen in Hout BV voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het (back)linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. Wonen in Hout BV stelt het op prijs hiervan vooraf in kennis te worden gesteld.

Indien en voorzover je gebruikt wenst te maken van een uiting, dan kan een verzoek daartoe worden gericht aan info@woneninhout.nl.

 

Samenwerken met ons

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden om zelf een houten huis te (laten) bouwen? Mail ons dan.