Voor je gelezen in NRC Weekend van 11 juli 2020

Flexibeler wonen en bouwen is noodzakelijk. Houtbouw heeft vele voordelen.

… o.a. voor het milieu, qua bouwsnelheid, gewicht en overlast op bouwplaats.

Dat is in het kort de strekking van het artikel geschreven door Karel Berkhout.

Door een verandering in de samenstelling van de bevolkingsopbouw in Nederland zullen we op zoek moeten naar nieuwe manieren van wonen en bouwen. In dit artikel wordt een globaal onderscheid gemaakt tussen 4 bevolkingsgroepen. Om het wonen en leven voor iedereen aangenaam te houden zullen we flexibel moeten zijn.

„Een andere bouwcultuur scheppen”, is het antwoord van rijksbouwmeester Floris Alkemade. Oftewel: tegelijkertijd de opwarming van de aarde tegengaan, de biodiversiteit herstellen en wijken zo renoveren dat ze de gemeenschapszin versterken en kwetsbare mensen – zoals eenzame mensen – beter beschermen”

Van Alkemade pleit voor houtbouw. Want houtbouw (zoals wij ook altijd zeggen 😉 heeft vele voordelen.

Lees het zelf…