Verantwoord en milieuvriendelijk wonen

Een houten woning kan in principe CO2 neutraal gebouwd worden.

Minder afval, minimale milieubelasting

Doordat er bij de bouw van een houten woning voornamelijk gebruik wordt gemaakt van natuurlijke materialen betekent dit een minimale milieubelasting. Bij houtbouw wordt namelijk minder afval geproduceerd dan bij traditionele bouw.

Bovendien is dit afval her te gebruiken of te composteren. Hierdoor kan derhalve in principe CO2 Neutraal worden gebouwd.

mileuvriendelijk_wonen

Houtverwerking kost veel minder energie

De verwerking van hout vergt zes keer minder energie dan die van beton en twintig keer minder energie dan die van staal.

Minimaal energieverbruik in houten huis

Vanwege de goede isolerende waarde van hout, is het energieverbruik in een houten woning minimaal.

Hout is hernieuwbare grondstof

Hout is het enige bouwmateriaal dat gebruikt kan worden zonder definitieve aantasting van de natuur (mits er uiteraard herbebossing plaatsvindt). De bomen helpen tijdens hun groei de hoeveelheid kooldioxide in de lucht te verminderen. Door gebruik te maken van hout helpen we dus indirect het broeikaseffect te verminderen.

Dus:

Belangrijkste MILIEU technische voordelen van houtbouw ten opzicht van traditionele bouw:

  • minder afval bij houtverwerking dan bij traditionele bouw
  • het houtafval kan worden hergebruikt
  • veel minder energie verbruikt bij verwerking van hout dan bij de produktie van beton en staal.
  • minimaal energieverbruik door goede isolerende waarde van hout
  • hout gebruik geeft geen definitieve aantasting natuur mits er herbebossing plaatsvindt

Wordt er gebruik gemaakt van duurzaam hout? Komt dit uit speciale bossen waar steeds weer herbeplanting plaatsvindt?

Ja, zover ons bekend wordt al ons hout op verantwoorde wijze gekapt en voor iedere boom die gekapt wordt, wordt er ook weer een herplant.

Echter… het gebruikte hout is niet standaard FSC® of PEFC® gecertificeerd (lees meer over FSC® of PEFC® )