Onze werkwijze

Wonen in Hout is de schakel tussen u als opdrachtgever en de fabrikant c.q. de leverancier.

Wij helpen u bij de realisatie van uw eigen ontworpen, duurzame, energiezuinig en fraaie woning op houtbasis. Maar ook zijn wij uw partner voor de aankoop van een van onze cataloguswoningen of kant en klare woonunits.

Werkwijze/STAPPENplan

Vaak ontvangen wij van onze klanten een reeds uitgewerkt ontwerp van een architect en wordt ons verzocht op basis daarvan een prijsopgave/offerte te naken. Dat kan natuurlijk wel, maar uit kosten overwegingen is het beter een iets andere weg te bewandelen.

Wij leiden u door deze periode heen en brengen u in contact met de nodige bedrijven en personen.

Stap 1: Inventarisatie + indicatieve offerte (ca. 1 à 2 weken)

In een eerste gesprek met de architect of met ons worden uw wensen en ideeën besproken.

Tevens wordt een inventarisatie gemaakt van gegevens als het kavelpaspoort, het beeld kwaliteitsplan waar e.e.a. aan moet voldoen en de eventuele aanwezigheid van technische informatie zoals sonderingsrapporten.

Stap 2: schetsontwerp (ca. 2 weken)

Dan wordt een schetsontwerp gemaakt met plattegronden en aanzichten/ Dit gebeurt door de architect of een andere partij.

Stap 3: offerte  (ca. 1 week)

Aan de hand daarvan wordt een inschatting gemaakt van de te verwachten stichtingskosten op basis van ruwe afmetingen.

Indien stap 3 tot een positieve uitslag leidt kan worden besloten aanvullende tekeningen te laten maken door de architect waarin de wensen zijn verwerkt.  Door Wonen in Hout BV worden deze wensen in een nauwkeuriger offerte uitgewerkt op basis van de in stap 1 vergaarde informatie.

Indien het uw wens is een uitgebreider opleveringniveau te krijgen, kan met een door u aan te wijzen aannemer of een van onze aannemers een totaal offerte worden gemaakt.

Uitgaande van het feit dat ook stap 3 tot positieve resultaten leidt, kan worden besloten de bouwtekeningen aan te laten maken bij de fabrikant. In Nederland worden deze door de architect en constructeur omgezet in producties ten behoeve van de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Stap 4: aanvullende tekeningen door architect

Ook moeten dan de berekening van de constructeur en van de EPC (=Energieprestatiecoëfficiënt), MPG (Milieu Prestatie Gebouw) worden gemaakt. Ook andere eventuele noodzakelijke informatie moet in deze fase worden verzameld. Denk aan een schets van de fundering en de berekeningen voor de fundering.

Stap 5: Bouwtekeningen maken en definitieve offerte ( ca.3 weken)

Stap 6: Aanvraag omgevingsvergunning ( ca. 6 à 8 weken)

Na controle van alle onderdelen van de tekeningen en andere bijlagen, volgen het ‘Indienen van de aanvraag omgevingsvergunning’ bij de gemeente en het opstellen van de Koop/Aanneemovereenkomst (met ontbindende voorwaarden ten aanzien van verkrijging van de vergunning c.q. de financiering).

Stap 7: Definitieve Koop- en/of Aanneemovereenkomst ( ca. 1 week)

Na afgifte van de omgevingsvergunning door de gemeente is de Koop- en of Aanneemovereenkomst definitief. Na betaling van de eerste termijn kan het huis/pakket besteld worden.

Stap 8: Aanvang grondwerkzaamheden (6 à 8 weken)*

In de tijd tussen de bestelling en de levering kan worden aangevangen met de grondwerkzaamheden en het maken van de fundering en/of het begane grondvlak. De fundering kan via ons geregeld worden of door een aannemer van uw keuze.

Stap 9: Bouw woning (maximaal 12 weken) *

Bouw van de opstal en uiteindelijke oplevering binnen afgesproken termijn.

In de meest ideale situatie kan dus in theorie na een termijn van circa 18 weken met de bouw worden aangevangen vanaf het eerste contact.**

*Bij Prefab bouw en Modulebouw liggen deze termijnen anders en zijn doorgaans veel korter.

**Uiteraard op basis van beschikbaarheid van tijd mensen en materiaal.

Vertegenwoordiger van diverse buitenlandse bedrijven

Door onze unieke positie als directe vertegenwoordiger van een aantal zagerijen en fabrikanten uit Noord Europa en met name de Baltische Staten, hebben wij de keuze en de beschikking over de beste houtsoorten en de eeuwenlange kennis en ervaring van deze bedrijven. Hierdoor kunnen  kwalitatief hoogwaardige producten worden geleverd met keuze aan veel verschillende bouwmethodes.

Wij zijn de directe schakel tussen deze buitenlandse bedrijven en onze (voornamelijk) Nederlandse afnemers. Wij verkrijgen de informatie en de kennis van de fabrikanten en zagerijen en kunnen u zo de weg wijzen naar een op maat gemaakte woning of een fraaie cataloguswoning.

Wij zijn GEEN bouwbedrijf, maar we regelen de bouw wel.

Doorgaans wordt de bouw gedaan door de fabrikanten zelf en in sommige gevallen door u als klant indien u ervoor heeft gekozen zelf uw woning (af) te bouwen. De bouw kan ook geregeld worden door een aannemer van uw of onze keuze.  Deze aannemer kan dan ook de aanvullende werkzaamheden voor u regelen/uitvoeren.

Als opdrachtgever heeft u geen direct contact met de leverancier. Al die communicatie verloopt via ons. De leveranciers hebben gewoonweg geen tijd en mankracht om particulieren van over de hele wereld te woord te staan. Het uitwerken van een woningontwerp is daarvoor veel te tijd-en arbeidsintensief. Deze werkzaamheden besteden zij uit aan bedrijven zoals Wonen in Hout.

Wij hebben de fabrieken en bedrijven in het buitenland zelf geselecteerd en bezocht. Zodoende weten wij hoe ze werken. Daarnaast hebben wij nog regelmatig intensief contact om de mogelijkheden en onmogelijkheden te kunnen doorgronden.

Hierin hebben we veel tijd gestoken zodat we precies weten waarover we praten.

De samenwerkingsverbanden met de bedrijven waarmee we zaken doen zijn gebaseerd op wederzijds vertrouwen en door de korte lijntjes kunnen wij snel offertes ontvangen, zaken doorspreken of op andere wijze schakelen in het proces.

Maar kan ik niet rechtstreeks naar de fabrikant gaan? Dat is vast goedkoper?

Dat zou u natuurlijk kunnen doen, maar voor de prijs die u betaalt maakt het niets uit. Bovendien sturen de bedrijven die wij vertegenwoordigen u dan door (of terug) naar ons. Ze leveren simpelweg niet direct aan particulieren en doen alleen zaken met hun vertegenwoordigers. Bovendien komt er vaak het nodige papierwerk bij kijken dat ook de nodige tijd, energie en ervaring vergt.

 

Samenwerken met ons

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden om zelf een houten huis te (laten) bouwen? Mail ons dan.