FSC® en PEFC®

 

Sinds half maart 2019 heeft Wonen in Hout BV een FSC® en PEFC® groepscertificering.

Dit betekent voor jou, indien je dit wilt, een woning kunt krijgen waarin (vrijwel) al het hout FSC® of PEFC® gecertificeerd is. Dat betekent dat het gebruikte hout volgens de normering van de FSC® en PEFC® instanties geproduceerd is.

Wat achtergrond informatie…

Ontbossing

Momenteel wordt nog 30% van het landoppervlakte bedekt met bos, maar dat percentage neemt zeer snel af. In de laatste 100 jaar is de hoeveelheid tropisch bos gehalveerd, oftewel 13 miljoen hectare per jaar, oftewel 36 voetbalvelden per minuut!Dat is natuurlijk schrikbarend!Ontbossing zorgt op jaarbasis voor 15% van de wereldwijde CO2-uitstoot en speelt dus een grote rol in de klimaatverandering.

Ontbossing is duidelijk gerelateerd aan de groei van de wereldbevolking. Deze groei van het aantal mensen heeft gezorgd voor een toenemende vraag naar voedsel waardoor bossen worden vervangen door akkers.

Ook de hoeveelheid industrie is enorm gegroeid waardoor bossen plaats hebben moeten maken voor industriegebieden.

Daarnaast wordt er bos gekapt om aan de houtvraag te voldoen. Momenteel is zo’n 50% van commerciële houtoogst bestemd voor houttoepassingen en 50% voor de productie van papier en karton.

Het verdwijnen van de bossen is van grote invloed op mens-en dier. Twee op de drie diersoorten is afhankelijk van het bos. Zo’n 350 miljoen mensen leven in en om het bos en 1 op de 5 mensen is voor het levensonderhoud in grote mate afhankelijk van het bos.

FSC® en PEFC®: Keurmerken voor Duurzaam bosbeheer

Zowel FSC® (=Forest Stewardship Council)  als PEFC® (Programme for Endorsement of Forest Certification) zijn keurmerken die zich inzetten om wereldwijd het duurzame bosbeheer te bevorderen. Dit doen ze door certificering van het bosbeheer en de houtverwerkende bedrijven.

Deze keurmerken garanderen niet alleen dat het hout afkomstig is uit een duurzaam beheerd bos, maar geven ook de garantie dat de bossen in stand blijven. Toekomstige generaties kunnen daardoor ook hout blijven gebruiken.

De eigenaren van gecertificeerde bossen zorgen ervoor dat wat er wordt geoogst, ook weer wordt aangeplant. Zo wordt er door de bomen continue CO2 opgenomen en hebben de gecertificeerde bossen een positieve impact op het klimaat.

Beide certificerings-systemen zorgen met hun activiteiten voor de bescherming van het leefgebied van planten en dieren; met respect voor de rechten en het welzijn van de lokale bevolking en de bosarbeiders.

Door hout, papier en karton te kopen en te verwerken dat een van deze keurmerken draagt, draag je bij aan de bescherming van bosgebieden wereldwijd.

Zo bouw je mee aan een circulaire, CO2 neutrale en gezondere leef-en werkomgeving.

PEFC® is het snelst groeiende keurmerk voor duurzaam bosbeheer. Ze hebben meer dan 300 miljoen hectare gecertificeerd bos-oppervlak. Wereldwijd beheren meer dan 1 miljoen boseigenaren hun bos volgens de eisen van het PEFC® keurmerk. (lees meer op de website van PEFC®)

Verschil FSC® en PEFC®

Op de website van PFC Nederland kunt u een brochure downloaden waarin de verschillen tussen beide keurmerken wordt uitgelegd.

 

Hoe verkrijgt een bedrijf een FSC® en PEFC® certificaat?

Het verkrijgen van de bovengenoemde keurmerken door de leveranciers van woningen is een tijdrovend proces. Niet alleen worden er eisen gesteld aan het bosbeheer, maar ook aan het voorraadbeheer en de administratie van het hout.

Elk onderdeel van het productieproces moet aan een veelheid van voornamelijk administratieve regels voldoen. Dit vraagt veel tijd van de organisatie om de regels te implementeren in het productieproces.

Niet alleen de tijd voorafgaande aan de certificerings-goedkeuring brengt (hoge) kosten met zich mee, ook de jaarlijkse certificerings-contributie werkt prijs verhogend.

Wanneer een leverancier de keurmerken eenmaal heeft verkregen, is het zaak deze ook te behouden. Jaarlijks vinden inspecties plaats om te beoordelen of het bedrijf nog aan de keurmerk eisen voldoet.

Ik wil een woning met FSC® en PEFC® keurmerk

Wanneer je specifiek kiest voor een FSC® of PEFC® gecertificeerde woning, dan betekent dit in de praktijk dat je een hogere prijs voor je woning zult moeten betalen dan voor dezelfde woning, van dezelfde leverancier welke het keurmerk niet draagt.

De hogere prijs wordt veroorzaakt doordat de fabriek ook tijdens de productie van uw woning nog extra vele administratieve en logistieke aanpassingen zal moeten doen om aan de normen van het keurmerk te voldoen.

Van elk balkje en latje moet de herkomst duidelijk zijn. Al deze extra handelingen betekent dat het meer tijd kost om uw woning te produceren en de kosten van dit tijdrovende proces rekent de leverancier (uiteraard) aan u door.

De kwaliteit en de oorsprong van het hout blijft echter identiek. Er hangt alleen een labeltje aan uw woning.

Waarom heeft Wonen in Hout BV een Groepscertificering voor FSC® en PEFC® aangevraagd?

Van oorsprong zijn wij een bedrijf dat alleen woningen van HOUT levert. Tegenwoordig zijn we intermediair voor meerdere leveranciers, bouwsystemen en concepten. Wij zijn echter nog steeds bijzonder gecharmeerd van woningen die opgetrokken zijn uit hout. Naast de vele voordelen van een woning van hout, geeft het gebruik van hout de woning een extra dimensie.

Hout is een bouwmateriaal dat sterk in populariteit toeneemt. De hele tendens van duurzaam en/of ecologisch bouwen heeft een groeiende vraag naar hout tot gevolg. De toepassings- en gebruiksmogelijkheden van hout zijn ook enorm toegenomen. Er worden tegenwoordig zelfs wolkenkrabbers van (voornamelijk) hout gebouwd!

Uiteraard realiseren wij ons ook dat je niet onbeperkt hout kunt kappen. Bossen zijn niet onuitputtelijk zodat bosbouw wel op een verantwoorde manier moet gebeuren. Door te kiezen voor leveranciers die FSC® en PEFC® gecertificeerd zijn, kiezen wij voor hout welke op een verantwoorde wijze geproduceerd is.

Om je een woning te kunnen leveren die FSC® en PEFC® gecertificeerd is, dienen wij als intermediair ook een FSC® en PEFC® (groeps)certificering te hebben. Terwijl wij geen balkje hout in huis hebben, moeten wij toch aan een veelheid van regeltjes voldoen om je een desgewenst FSC® en PEFC® gecertificeerde woning te leveren.

Vrijwel al ons hout is al duurzaam

Wonen in Hout BV werkt voornamelijk met bedrijven die duurzaam hout leveren. Dit betekent echter niet dat elk latje of elk balkje een FSC® of PEFC® keurmerk draagt. Dit kunnen wij op uw verzoek wel aanvragen omdat onze leveranciers FSC® en PEFC® gecertificeerd zijn. De prijs van een woning welke gebouwd is met de voorgenoemde keurmerken zal dan wel hoger zijn dan onze reguliere prijzen.

Welk direct voordeel biedt een FSC® of PEFC® gecertificeerde woning mij?

Het kan zijn dat bepaalde GROEN-HYPOTHEKEN u rentekorting geven of dat u een hoger bedrag kunt lenen wanneer uw woning FSC® of PEFC® gecertificeerd is. Dit kan een reden zijn om voor een duurdere FSC® en PEFC® gecertificeerde woning te kiezen. Maar… een GROEN-HYPOTHEEK is vaak niet zo voordelig als het lijkt!

De korting die zo’n hypotheek geeft weegt lang niet altijd op tegen de extra kosten die een FSC® of PEFC® gecertificeerde woning met zich meebrengt.

De kwaliteit of de oorsprong van het hout verandert niet door de toekenning van de keurmerken; dit is ‘slechts’ een administratieve verklaring van de duurzaamheid en de herkomst van het gebruikte hout.

Lees meer op de website van PEFC®
Lees meer op de website van FSC®