Disclaimer

Over de inhoud van deze site 

Om misverstanden te voorkomen wijst Wonen in Hout ten aanzien van deze website u op het volgende: De inhoud van deze website is zorgvuldig samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Met nadruk wordt erop gewezen dat de inhoud algemeen is en uitsluitend informatief bedoeld.

Wonen in Hout aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor gebruik van de informatie. Wonen in Hout sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.